STAP budget

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Binnenkort op het programmaSTAP-budget voor scholing en ontwikkeling


Diverse opleidingen komen (waarschijnlijk met ingang van 1 oktober) in aanmerking voor stap-subsidie. Werkenden en werkzoekenden kunnen dan een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Daarom kan het zijn dat we opleidingen die we in september gepland hebben pas in oktober gaan opstarten. Hierover later meer.

U kunt nu alvast inschrijven voor een module en zodra er meer bekend is krijgt u van ons een aanmeldingsformulier van de opleiding en waarbij de data van aanvraag voor de subsidie vermeldt staat die u dan zelf dient aan te vragen met uw DIGID. Ieder kwartaal wordt er door de overheid subsidie beschikbaar gesteld het is echter zo op = op.

De modules zijn GRO erkend, het is echter alleen afwachten wanneer de modules aan de opleiding gekoppeld worden. U hoort dit zo snel mogelijk!

 

Ook willen wij u attenderen dat er bij veel werkgevers een subsidiepotje of scholingsgeld gereserveerd ligt wat niet benut wordt. Hebt u een werkgever dan is het altijd raadzaam dit na te vragen of uw werkgever uw studie- en persoonlijke ontwikkeling/groei wilt vergoeden!


Voor alle vragen, zoals datum van de lesdagen en/of opstellingsdagen kunt u contact opnemen met


Tel: 06-1352 8169 of stuur een email naar: info@coachingpraktijkjsv.nl