Trauma

Trauma

Ieder mens maakt in zijn leven nare, ingrijpende en soms zelfs zeer schokkende gebeurtenissen mee. Een ingrijpende gebeurtenis is een ongebruikelijke ervaring die je uit je evenwicht brengt. Soms heet een ingrijpende gebeurtenis ook wel een traumatische ervaring. Je kunt stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond oploopt.

Psychologische wonden (trauma’s) krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze kan zich dan gaat uiten in spanningen en geestelijke of lichamelijke klachten.


Het zenuwstelsel reageert dan met een heel primaire reactie: vechten, vluchten, bevriezen of volgen (volgens Peter Levine). Als na deze reactiepatronen er een periode is waarin er ontlading van de opgebouwde stress in het lichaam is, bijvoorbeeld door hard bibberen van het lichaam, dan komt het lichaam tot ontlading van het trauma. Gebeurt dit niet dan blijft het vastzitten in ons lijf en in ons zenuwstelsel.


Soms krijgt men steeds beelden terug in het hoofd of nachtmerries, men is prikkelbaar, boos, moe, heel druk of juist lusteloos en soms zijn er concentratieproblemen. Er kan ook sprake zijn van pijnklachten.


Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:

 • problematische jeugdervaringen
 • langdurige ruzies en conflicten
 • burn out
 • overlijden van een dierbare
 • chirurgische ingreep
 • slachtoffer of getuige zijn van mishandeling of  zinloos geweld
 • getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld (gewapende) roofoverval
 • slachtoffer of getuige zijn van een zedenmisdrijf: aanranding, verkrachting, pedofilie, incest
 • chronisch ziek zijn
 • vliegtuigongeluk
 • pesten
 • verkeersongevallen (eventueel met als gevolg chronische pijn)
 • oorlogservaringen
 • natuurrampen (aardbevingen, stormen, branden)


Niet alleen de ernst van de situatie maar ook eerdere ervaringen bepalen de mate waarin de schok wordt ervaren.


Voor het verwerken van trauma`s zetten we meestal EMDR in. Kijk voor informatie bij EMDR.