Systemische wetmatigheden

Workshops Systemische wetmatigheden

In de workshop systemische wetmatigheden, geef ik je een kijkje in de natuurwetten die in een systeem aanwezig zijn. Je kent ze allemaal, maar je bent je er niet bewust meer van. 


Een systeem is een groep mensen die op een of andere manier verbinding met elkaar heeft. Voorbeelden zijn:  familie, sportclub, vriendengroep, team, collega’s enz.


Is er in één van bovenstaande systemen een probleem, dan is niet alleen de individuele persoon verantwoordelijk, maar ook zijn omgeving oftewel het systeem. De oplossing van het probleem is ook vaak te vinden in de verbindingen binnen het systeem.


De eerste die aan de slag ging met het systemische gedachtengoed was Bert Hellinger.


Hij is de grondlegger van familie en organisatie opstellingen.


Wat zijn de aanwezige wetmatigheden in een systeem?


Binnen een systeem zijn er vijf wetmatigheden actief.

Als deze gerespecteerd worden zullen er weinig problemen zijn. 

Problemen ontstaan er als één of meerder wetten niet erkend worden.


1e wetmatigheid:  Balans tussen geven en nemen.

         Er is dynamiek dus leven.


2e wetmatigheid: Rangorde

        Er is harmonie dus duurzaamheid.


3e wetmatigheid: Plek

        Er is geborgenheid dus je hoort ergens bij.


4e wetmatigheid: Loyaliteit

        Zorgt voor het voortbestaan van de groep.


5e wetmatigheid: Niets verdwijnt

        Wet van behoud van energie.Tijdens de workshop maak je na een korte theoretische uitleg, op een zeer praktische manier, door middel van oefeningen, opnieuw kennis met de wetmatigheden. Je voelt met heel je lijf wat ze inhouden en na de workshop zal je ze bij iedere relatie die je aangaat bewust herinneren.


Je kijk op groepsprocessen verandert en je neemt er makkelijker aan deel.


Is uw interesse gewekt, maak een afspraak voor het bijwonen van de workshop. info@coachingpraktijkjsv.nl