Opleiding Systemisch werk en opstellingen

Opleiding Systemisch werken en opstellingen

Opleiding Systemisch werken en opstellingen


De opleiding Systemisch Werken & Opstellingen is geaccrediteerd bij GRO opleidingen op HBO niveau. We werken met 3 modules welke afzonderlijk door elkaar heen te volgen zijn, dus bijv. u stapt in bij module 2 dit jaar, en volgend jaar volgt u module 1 en daarna module 3 etc. zodat u na het volgen van alle 3 de modules en uw oefendagen complete opleiding met certificaat heeft. Deze opleiding en ook de losse opstellingsdagen gelden als bij-en nascholing voor uw beroepsvereniging.


In de opleiding Systemisch Werken & Opstellingen worden systemen en de daarin aanwezige dynamieken besproken en uitgediept. Met een systeem wordt elke relatie tussen twee of meer mensen bedoeld. Zo is je huidige gezin een systeem. Ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst, is een systeem. Ook je werk, de sport- of muziekvereniging waar je lid van bent, zijn allemaal systemen.


Het is een opleiding die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de uitgangspunten van groeps dynamieken en of systemisch werk. Het basis principe dat wij hanteren zijn de 5 natuurwetten en deze gaan we steeds verder uitdiepen. We kijken naar de systemische uitgangspunten en laten je ervaren wat er gebeurt als deze uitgangspunten niet gerespecteerd worden. Vanzelfsprekend hebben we het ook over wat je kunt doen als er sprake is van deze verstoringen.


Daarnaast komen de onderwerpen ziekte, trauma, rouw, kinderwens en nog vele andere aan de orde. Door hier met een systemisch bril naar te kijken, ontstaat een ruimere kijk op deze onderwerpen waardoor als vanzelfsprekend een andere begeleiding ontstaat en andere oplossingen in beeld komen. Hierdoor bied je als begeleider een ruimere en bredere ondersteuning waardoor de klant gegarandeerd verder geholpen wordt. Ook gaan we organisatorisch kijken naar de dynamieken in het bedrijfsleven die ontstaan na een fusie of ontslag, faillissement etc.


In de opleiding is ook het onderwerp (familie-)opstellingen opgenomen. We nemen je mee in de werkwijze en het begeleiden van opstellingen. Iedere les zal er naast de theorie, ook een groot deel aan praktijk worden besteedt zodat u ervaring op kunt doen in allerlei vraagvormen en technieken die systemisch werk met zich mee brengt.


Onze unieke opleiding is zeker geen theoretische opleiding, die alleen bestaat uit kennis en feiten. De opleiding is een uitgebalanceerd geheel, waarin naast kennisdeling, ervaren, ondervinden, oefenen en voelen centraal staan.

Veel opleidingen brengen een scheiding aan tussen familieopstellingen en organisatieopstellingen. De opleiding Systemisch Werken & Opstellingen die wij als Coachingpraktijk JSV u bieden, integreert beide invalshoeken. Dit omdat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.


Een jaar module omvat 10 lesdagen en per module krijgt u een syllabus en tevens de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een aantal dagen familie opstellingen te volgen om ervaring op te doen.Voor alle vragen, zoals datum van de lesdagen en/of opstellingsdagen kunt u contact opnemen met


Tel: 06-1352 8169 of stuur een email naar: info@coachingpraktijkjsv.nl