Familie-Opstellingen

Workshops Familie-opstellingen

Opstellingen zijn een manier om anders naar moeilijke thema’s te kijken. Vaak is het zo dat een mens al uit verschillende hoeken naar zijn problemen gekeken heeft en ook al stappen heeft gezet. Als dit niet tot voldoende oplossing leidt, kan een opstelling waardevol zijn.

Een opstelling kan je inzicht geven in patronen, dynamieken en verhoudingen die in een familie aanwezig zijn. Niet alleen de patronen de je zelf (meestal onbewust) hebt aangeleerd, maar ook de patronen van je ouders en je grootouders.

Patronen die tot problemen leiden, noemen we verstoringen. De verstoringen kunnen doorwerken in de volgende generaties.

In een opstelling kunnen we deze verstoringen zichtbaar maken. Je wordt je bewust van hetgeen er speelt en deze bewustwording is vaak een groot deel van de oplossing.


Een familie opstelling is geschikt voor:

  • iedereen die eens op een andere manier naar zijn of haar leven wil kijken.
  • iedereen die inzicht wil in zijn of haar gedrag.
  • Iedereen die zich afvraagt waarom dingen in haar of zijn leven lopen zoals ze lopen en waarom dat niet goed voelt of onrust geeft.
  • iedereen die zich afvraagt waarom het niet lukt een relatie op te bouwen of in stand te houden.
  • die personen die moeilijk contact met anderen maken.


Het is niet zo dat het deelnemen aan een familieopstelling direct een oplossing brengt. Nee, het gaat juist om het verkrijgen van inzicht. Inzicht in je eigen persoon en jou omgeving.


Ook mensen die al veel vormen van therapie achter de rug hebben, kunnen veel baat hebben bij een familie opstelling. Het inzicht dat tijdens een familieopstelling ontstaat, zou  de eerste stap kunnen zijn op de weg die leidt tot het oplossen van je problemen.


Hoe ga ik te werk?


Als je met een vraag komt tijdens een bijeenkomst familieopstellingen, ga ik die eerst uitvragen.


Vaak is het nodig om maar een stukje van de vraag eruit te halen. Na het helder hebben van de vraag overleggen we samen wie we in de opstelling neer gaan zetten. Deze personen of zaken, worden door andere deelnemers aan de opstelling gerepresenteerd. Je kiest de representanten zelf en benoemd ze, zodat de mensen weten we ze moeten representeren. Je mag dan de representanten in de ruimte plaatsen volgens je eigen innerlijke beeld en daarna ga ik de representanten ondervragen en kijken of ze nog willen bewegen. Dit geeft vaak al een inzicht.

We kijken wat er in belang van de vraag nog nodig is en of we met hetgeen er is geweest of nu is, nog iets moeten doen om in de toekomst verder te kunnen. Acceptatie is vaak het sleutelwoord.


Ook tijdens een individuele coach sessie kan het zijn dat ik een opstelling gebruik. De personen of zaken die in de opstelling naar voren komen, worden dan vertegenwoordig door stoelen, poppetjes, papiertjes, klei enz.  Het energieveld wordt duidelijk en dmv inzicht en acceptatie kan je ook hier in de toekomst mee verder.